Wetvoorstellen -euthanasie

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch

Wetteksten - België België

Gepubliceerd op : 10/05/2012

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
WETSVOORSTEL
tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège)

Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de mogelijkheid op voorhand een wilsverklaring in te vullen, waarin zij verduidelijken wanneer zij een actieve levensbeëindiging wensen.

Doc 53 0496/001 van 20/10/2010BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
WETSVOORSTEL
tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (ingediend door
mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège)

Dit wetsvoorstel strekt ertoe euthanasie open te stellen voor minderjarigen. Voor kinderen die geen “oordeelsvermogen” hebben, wordt de mogelijkheid om het verzoek tot euthanasie te verrichten in handen gelegd van de ouders; voor kinderen die wel over een “oordeelsvermogen” verschikken, moet het verzoek tot euthanasie van het kind zelf komen.
De beslissing om al dan niet in te gaan op het verzoek komt toe aan een een medisch team, in samenspraak met het kind en de ouders.

Zie ook  "Het euthanasiedebat: een straatje zonder einde?"

en Dossier van het EIB: "Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde"


Vergelijkbare artikelen

KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

- Einde van het leven

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

Lees meer

Euthanasie: wat staat er in de laatste wetsvoorstellen?

- Einde van het leven

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013

5-2170-5

/////////////////////////////////////////////////////

De vorige AMENDEMENTEN

5 - 2170/2

6 NOVEMBRE 2013

===========================================

5 - 2170/1 (26/06/2013)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer

KB tussenkomst RIZIW / aanvraag euthanasie

- Einde van het leven

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

Lees meer