Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 94 min.

 Afdrukken

Advies nr. 53 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus
De oorspronkelijke adviesvraag over de casus van een HIV-positieve moeder die alle behandeling gedurende de zwangerschap en bevalling weigert, werd verruimd tot de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus.

In het advies worden eerst de medische aspecten van de specifieke casus van een HIV-positieve moeder uiteengezet. Hoewel de foetus geen juridische status heeft, vormt hij wel een entiteit in de zorgverlening: de foetus bestaat in het medische dossier en de zorgverleners voelen zich er verantwoordelijk voor. Er werd echter besloten om daar niet verder op in te gaan in het advies.
(...)
Over de draagwijdte van het basisprincipe van de autonomie van de zwangere vrouw bestaan er binnen het Comité twee strekkingen.
Volgens de ene strekking is het kind dat gaat geboren worden weliswaar geen juridische, maar toch een morele entiteit, en dient de autonomie van de zwangere vrouw te worden afgewogen tegen de vitale belangen van de foetus (evenredigheidsbeginsel).
Volgens de andere strekking is enkel de moeder de betrokken patiënt en is de wet op de rechten van de patiënt onverminderd van toepassing.

Uit de conclusies komt naar voren dat alle leden akkoord gaan dat eerst getracht moet worden om in dialoog alles te proberen om de zwangere vrouw te overtuigen.
Het Comité stelt niet voor de wetgeving aan te passen.

Bron:  (Belga)

Temps de lecture : 93 min. Downloaden