Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd op : 06/07/2020

Onlangs legde een medisch team aan het Britse Hof voor de Rechtsbescherming de vraag voor of bij een 34-jarige man, die in een kunstmatige coma was geplaatst en al 10 jaar aan ernstige darmproblemen leed, de kunstmatige voeding en hydratatie mocht worden stopgezet.

De man had een depressieve voorgeschiedenis en was wegens zijn darmproblemen ‘stomapatiënt'. Bij hem was namelijk door een chirurgische ingreep een tijdelijke stoma geplaatst die zijn ontlasting of urine afleidde naar een zakje buiten zijn lichaam.

Omdat zijn toestand kritiek was geworden, kwamen de artsen tot het besluit dat een permanente stoma nodig was. De man had echter aan zijn familie te kennen gegeven dat hij zich tegen dergelijke ingreep uitdrukkelijk en schriftelijk verzette. In zijn voorafgaande wilsverklaring verduidelijkte hij onder meer ‘noodzakelijke of levensverlengende behandelingen te weigeren die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden resulteren in de plaatsing van stomae door ileostomie, colostomie, urostomie of vergelijkbare ingrepen van blijvende aard…'. Met de instemming van zijn familie en rekening houdende met de gedane wilsverklaring, besloten de artsen hem na de ingreep in een kunstmatige coma te houden en hem sedatieve middelen toe te dienen en tegelijk de hydratatie en kunstmatige voeding stop te zetten.

Vooraleer deze beslissing te nemen, hadden de artsen de rechtbank (meer bepaald het Britse Hof voor de Rechtsbescherming) gevat met de vraag de voorgenomen behandeling op haar rechtmatigheid te toetsen. Alhoewel euthanasie en hulp bij zelfdoding in het Verenigd Koninkrijk verboden zijn en de patiënt niet terminaal was, willigde het Hof de euthanasievraag in van het medische team en van het ingeroepen motief ‘in het belang van de patiënt'.

Is de weigering zorg te verlenen als passieve euthanasie of hulp bij zelfdoding gerechtvaardigd ?

Verschillende ethische vragen zijn aan de orde in de aan het Britse Hof voorgelegde zaak. Vooreerst stelde zich de vraag of de patiënt niet eerst uit zijn kunstmatige coma diende te worden gehaald vooraleer sedatie toe te passen en kunstmatige voeding en de hydratatie te stoppen. Dit zou de patiënt in staat hebben gesteld zijn (voorheen gedane) verzet tegen levensverlengende behandelingen (die verder gaan dan het plaatsen van een tijdelijke stoma) alsnog te bevestigen of te herzien.

Meer fundamenteel stelt zich de vraag hoe het vrijwillig stopzetten van voedsel en hydratatie (het zogenaamde ‘Voluntarily Stopping Eating and Drinking' of VSED genoemd) dient te worden gekwalificeerd. Een stopzetting die onnodig wordt geacht kan men, op de drempel van de dood, inderdaad als een terechte zorgweigering bestempelen. In landen die deze praktijken niet legaliseerden, zien sommigen die stopzetting als een wettelijk alternatief voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Een studie van onderzoekers van de Universiteit van Lancaster toont aan dat heel wat Angelsaksische landen (zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië) het VSED zonder een duidelijk wettelijk kader de facto toelaten.

Hoe dan ook: strikt juridisch is er sprake van euthanasie door nalatigheid als een patiënt overlijdt ingevolge het staken van de vitale zorgen. Bij patiënten die niet terminaal ziek zijn (zoals in het aan het Hof voorgelegde geval) staat het stoppen van kunstmatige voeding en hydratatie gelijk met het verlenen van medische hulp bij zelfdoding (zie de studie hierover in de Annals of Internal Medicine).


Vergelijkbare artikelen

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoordIn een arrest van maandag 15 maart heeft het Portugese Constitutioneel Tribunaal de euthanasiewet ongrondwettig verklaard.

Enkele dagen na de aanneming van het wetsontwerp door het Portugese parlement op 29 januari 2021 heeft de President van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, de zaak voorgelegd aan het hoogste Portugese gerechtshof om te onderzoeken of de wet in overeenstemming is met de grondwet. De President wees met name op het gebrek aan nauwkeurigheid in de voorwaarden voor to...

Lees meer

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Minder dan vijf jaar na het depenaliseren van euthanasie heeft Canada zojuist de voorwaarden voor toegang tot euthanasie veel soepeler gemaakt.

Euthanasie, bekend als "medische hulp om te sterven" (MAiD in engels) in de Canadese wet, staat nu open voor iedereen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening die wenst te sterven.

De wet C-7, die in februari jongstleden door het federale parlement is aangenomen en op 17 maart in werking is getreden, bevat drie ingrijpende wijzigingen van de...

Lees meer

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 6 juli 2021 namen de commissies Justitie en Sociale Zaken van het Italiaanse parlement samen een wetsvoorstel inzake euthanasie in overweging. Het wetsvoorstel zelf is een compromis van verschillende wetsontwerpen. Dat betekent dat amendementsvoorstellen mogen verwacht worden. De Partito Democratico, de 5-Sterrenbeweging en Italia Viva stemden voor de tekst, terwijl de Lega, Forza Italia en Fratelli d'Italia tegen stemden.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wil euthanasie uit...

Lees meer