Colombia: euthanasievoorstel verworpen maar de praktijk verder gaat

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 04/05/2021

Auteur / Bron : EIB ; diariojuridico.com (9/4/2021) ; agenciapi.com (8/4/2021)

Op 8 april heeft het Colombiaanse parlement het wetsvoorstel van het liberale parlementslid Juan Fernando Reyes Kuri verworpen dat euthanasie wilde legaliseren ingeval de patiënt ondraaglijk lijdt aan een ongeneeslijke of terminale ziekte.

 

In  1997 achtte het Colombiaanse Constitutionele Hof voor het eerst "hulp bij zelfdoding" toelaatbaar in geval van ondraaglijk lijden als gevolg van een lichamelijk letsel of een ernstige of ongeneeslijke ziekte. Het droeg de wetgever op de vraag naar een "waardige dood" wettelijk te regelen. Aangezien deze injunctie zonder gevolg bleef, ging het Hof in 2014 een stap verder: het erkende een recht op waardig sterven en stemde ermee in euthanasie vrij te stellen van strafvervolging mits drie voorwaarden zijn nageleefd: dat de zieke zich in de terminale fase bevindt en een duidelijk, vrijwillig en geïnformeerd euthanasieverzoek doet aan een arts.

 

Alhoewel het Colombiaanse parlement sindsdien nog steeds geen meerderheid vond voor een wet die de euthanasiepraktijk reguleert, zijn er toch een honderdtal euthanasies uitgevoerd, volgens een procedure uitgewerkt door het ministerie van Volksgezondheid.

 

Tijdens de debatten in het Colombiaanse Congres over het wetsvoorstel Reyes Kuri, riep het parlementslid Angela Sanchez Leal (Partido Cambio Radical) haar collega's op de tekst te verwerpen omdat euthanasie het onderzoek naar de medische behandelingen voor pijnbestrijding ontmoedigt. In Colombia is palliatieve zorg verre van toegankelijk voor alle patiënten die ze nodig hebben. Ze gaf het voorbeeld van het geneesmiddel Larotrectinib dat het levenseinde van vele patiënten kan verlichten, doch nog steeds niet terugbetaalbaar is gesteld door het Colombiaanse geneesmiddelenagentschap.

 

Het lijkt een tendens: ook in andere landen is de inmenging van rechters in euthanasiekwestie onmiskenbaar. Zo weigerden Italiaanse, Duitse en Oostenrijkse hogere rechtbanken hulp bij zelfdoding ongrondwettelijk te verklaren en gaven zij het signaal aan hun respectieve wetgevers de praktijk toe te staan en te omkaderen.


Vergelijkbare artikelen

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Onlangs legde een medisch team aan het Britse Hof voor de Rechtsbescherming de vraag voor of bij een 34-jarige man, die in een kunstmatige coma was geplaatst en al 10 jaar aan ernstige darmproblemen leed, de kunstmatige voeding en hydratatie mocht worden stopgezet.

De man had een depressieve voorgeschiedenis en was wegens zijn darmproblemen 'stomapatiënt'. Bij hem was namelijk door een chirurgische ingreep een tijdelijke stoma geplaatst die zijn ontlasting of urine afleidde naar een zakje bui...

Lees meer

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het jaar 2020 was voor het Spaanse parlement begonnen met de behandeling van een wetsvoorstel om de praktijk van euthanasie toe te staan. Datzelfde jaar eindigde met een stemming in het Congres van Afgevaardigden (Lagerhuis van het Parlement) voor het wetsvoorstel.

Tijdens een stemming op 17 december jl. hebben 198 afgevaardigden voor de tekst gestemd, met 138 tegen en twee onthoudingen.

Het is nu aan de Senaat om te beslissen over het voorstel, waarschijnlijk in de eerste maanden van...

Lees meer

Achter het Tine Nys proces, het proces van euthanasie voor geestelijk lijden

Achter het Tine Nys proces, het proces van euthanasie voor geestelijk lijden

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het assisenproces dat op 17 januari in het Gentse justitiepaleis werd geopend, betreft de beschuldiging van drie artsen over de niet-naleving van de Belgische euthanasiewet.

De grote aandacht die deze zaak trekt, wordt niet alleen verklaard door het ongekende karakter van een dergelijk proces in zake euthanasie in België, maar ook - en vooral - door het feit dat de praktijk van euthanasie op basis van het bestaan van psychisch lijden hier wordt beoordeeld.

Ter herinnering, wordt de daad van ...

Lees meer