Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Abortus

Nieuws - Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd op : 18/12/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB); BPAS

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en zwangerschap.

De stopgezette regeringssteun bestond uit een belastingskrediet en een gezinstoelage, waarvan het bedrag progressief werd verhoogde met het aantal kinderen ten laste. In april 2017 legde de Britse regering echter een bovengrens op van twee kinderen voor het verkrijgen van deze financiële steun. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen dus geen extra financiële steun meer in vergelijking met gezinnen met twee kinderen.

De BPAS-studie ondervroeg 240 moeders met twee of meer kinderen die sinds maart 2020 een abortus ondergingen. Van de vrouwen die op de hoogte waren van de limiet van twee kinderen voor de berekening van de sociale bijstand (59% van het panel), gaf 31% aan dat de afschaffing van deze extra steun een "zeer belangrijke" rol speelde in hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren en voor 26% een "vrij belangrijke" rol.

Slechts 30 procent van deze vrouwen was van mening dat een dergelijke hervorming geen enkele rol speelde bij hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren.

 

Gezondheidscrisis en economische onzekerheid

Deze belangwekkende onderzoeksresultaten moeten ook gezien worden in het licht van de gezondheidscrisis, waarvan de economische gevolgen door veel Britse huishoudens gevoeld worden, met name wat betreft de werkgelegenheid. 62% van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat hun abortus gedeeltelijk, zo niet hoofdzakelijk, verband houdt met financiële overwegingen. Vele ondervraagde vrouwen gaven aan dat zij zonder financiële problemen het kind zouden hebben gehouden en de zwangerschap zouden ten einde gedragen hebben. Eén onder hen zei dat "als de limiet van twee kinderen niet had bestaan, ik de baby zou hebben gehouden, maar ik kon het me niet veroorloven om hem te voeden en te kleden". Ik heb het erg moeilijk gehad om mijn beslissing te accepteren".

Welk abortuspreventiebeleid?

Ook als de specifieke resultaten van deze studie verband houden met de stopzetting van de overheidssteun in tijden van pandemie, wijst de ontwikkeling van het aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval op een structureel impact van een fiscaal beleid dat ongunstig is voor grote gezinnen op het aantal abortussen. Terwijl het totale aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk tussen 2016 en 2019 met 11,7% toenam, bedroeg de stijging 16,4% bij vrouwen met twee of meer kinderen.

Meer in het algemeen benadrukken deze cijfers de grenzen van een beleid dat zich uitsluitend richt op toegang tot abortus en anticonceptie en op de vrije keuze van de zwangere vrouw. Deze cijfers tonen integendeel aan dat er rekening moet worden gehouden met externe factoren die kunnen leiden tot de beslissing tot abortus. Er is dus behoefte aan een echt abortuspreventiebeleid, met name op het gebied van steun aan zwangere vrouwen en gezinnen.


Vergelijkbare artikelen

Polen verbiedt eugenetische abortussen

Polen verbiedt eugenetische abortussen

- Abortus

Op 22 oktober jongstleden heeft het Pools Grondwettelijk Hof een historische beslissing genomen met betrekking tot het ongeboren leven, waarbij het wetsartikel - dat dateert van 1993 - dat abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind toestaat, ongrondwettelijk werd verklaard. Het Hof beschouwde deze abortussen als eugenetische praktijken. Deze abortussen zijn toegestaan tot het einde van de zwangerschap en leiden in feite tot een selectieve keuze...

Lees meer

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

- Abortus

6,8 miljoen: dit is het waarschijnlijke tekort aan meisjes in India voor de periode 2017-2030. Oorzaak: de massale praktijk van abortus van vrouwelijke foetussen.

Al in 1970 werd in India een onevenwicht tussen jongens en meisjes bij de geboorte vastgesteld, als gevolg van selectieve abortussen op basis van geslacht. Volgens een studie die op 19 augustus in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, zal dit tekort in het komende decennium aanhouden en zou het tussen 2017 ...

Lees meer

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

- Abortus

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abort...

Lees meer