FR NL EN

L'actualité

Mortier vs Belgium : premier dossier d’une euthanasie belge à la CEDH

09/01/2019 - Einde van het leven

Alors que le rôle de l’Etat est aussi de protéger les personnes vulnérables, l’Etat belge aurait-il été négligent en ne réagissant à l’euthanasie d’une personne très fragilisée par 20 longues années de dépression ? Le cas est celui de Godelieve De Troyer, euthanasiée en 2012 par le Prof. Wim Distelmans, oncologue et président de la Commission d’évaluation de...

Lire la suite

Le président de la KNMG des Pays-Bas claque la porte de la World Medical Association

09/01/2019 - Einde van het leven

Le Dr René Héman, président de la KNMG (Société royale néerlandaise pour la promotion de la médecine) et représentant l'association néerlandaise auprès de l’Association Médicale Mondiale (World Medical Association - WMA), a depuis trois ans, essayé d'infléchir la position de cette association internationale au sujet de l’euthanasie. (Voir Bulletin du 10/10/2018). Malgré ses...

Lire la suite

Les avortements forcés continuent en Chine

09/01/2019 - Begin van het leven

La « politique des deux enfants » a de nouveau fait une victime en Chine : une femme enceinte de son troisième enfant a été forcée d’avorter après qu’on la menace d’envoyer son frère en camp d’internement. Bien qu’étendue à deux enfants depuis le 1er janvier 2016, la « politique de l’enfant unique » chinoise (instaurée en 1979) expose les...

Lire la suite

Porte ouverte à l’euthanasie par omission de soins au Royaume-Uni

09/01/2019 - Einde van het leven

Depuis l’arrêt An NHS Trust et autres c. Y de la Cour Suprême au Royaume-Uni de juillet dernier, le médecin et la famille d’une personne en état végétatif peuvent convenir que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation du patient sont dans son meilleur intérêt, et provoquer sa mort sans l’aval d’un juge. Le Conseil Général des Médecins (General Medical Council) vient...

Lire la suite

La militance pro-avortement d’Amnesty International redoublera en 2019

20/12/2018 - Begin van het leven

« En 2019, nous allons mener un combat pour la dépénalisation de l’avortement dans tous les pays où il constitue toujours un crime. Rejoignez le combat. Rejoignez-nous. » C’est en ces termes qu’Amnesty International développe son plaidoyer pour l’avortement dans un dossier « Les droits humains aujourd’hui » (2018), plaçant la dépénalisation de cet acte dans ses...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).