FR NL EN

L'actualité

La branche belge des Frères de la Charité se rebelle et confirme sa position relative à l'euthanasie

12/09/2017 - Einde van het leven

Fondée en 1807, la Congrégation des Frères de la Charité est une association de consacrés et de laïcs dont le charisme ("Le Père Triest et sa perceptions des bons soins"), déployé dans le monde entier, est de prendre soin des personnes fragilisées par la maladie mentale. En Belgique, ce sont près de 5000 personnes malades qui sont accompagnées quotidiennement dans treize institutions...

Lire la suite

New-York : le Suicide Assisté ne sera pas autorisé

12/09/2017 - Einde van het leven

Relançant le débat sur l’euthanasie et le suicide assisté, trois patients en phase terminale dans l’Etat de New-York avaient demandé de disposer d’une prescription médicale pour les substances avec lesquelles ils auraient pu se suicider. En effet, l’Etat de New-York, comme la majorité des Etats aux Etats-Unis, n’autorise ni l’euthanasie ni le suicide assisté. Seul 6 Etats le permettent (Colorado,...

Lire la suite

Portugal : une grand-mère portera l’enfant de sa fille

12/09/2017 - Medisch geassisteerde voortplanting

C’est en juillet 2016 que le Portugal a voté une loi autorisant sous certaines conditions la Gestation Pour Autrui (GPA). Une première requête vient d’être approuvée par le conseil portugais de la procréation médicalement assistée : une femme d’une cinquantaine d’années va donc porter l’enfant de sa fille qui a dans le passé subi une ablation de l’utérus, avant laquelle les...

Lire la suite

Pays-Bas : un donneur de sperme aurait 102 enfants

23/08/2017 - Medisch geassisteerde voortplanting

Et qui seraient donc demi-frères-sœurs sans le savoir… Un groupe de mères célibataires aurait donné l’alerte : deux donneurs de sperme néerlandais ont fait des dons dans plusieurs cliniques des Pays-Bas. Un des deux donneurs serait le père biologique de 102 enfants alors que la limite légale prévue dans ce cas est de 25 enfants par donneur. En effet, la loi impose à tout donneur qui se...

Lire la suite

Former tous les médecins à la pratique des soins palliatifs : une urgence selon l’ARMB

23/08/2017 - Einde van het leven

Dans un récent avis , l’Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB) pose le constat : il est urgent de mettre en place des structures pour éduquer et former les médecins belges à la prise en charge palliative de leurs patients. En effet, rares sont ceux qui ont suivi un cursus cohérent et valable pour accompagner des patients atteints de maladies chroniques et des personnes âgées ou en fin de vie. L’ARMB parle...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).