FR NL EN

L'actualité

L’euthanasie des personnes démentes : la militance redouble en période électorale

16/05/2019 - Einde van het leven

En cette période électorale où s’alignent les programmes pour la prochaine législature, les militants pro euthanasie font pression pour autoriser l’euthanasie des personnes démentes. Une pétition a déjà recueilli plus de 45.000 signatures d’après le Levens Einde Informatie Forum (LEIF) où elle est hébergée. Le Prof. et président de la Commission de contrôle de...

Lire la suite

Yara a obtenu que son bébé avorté soit reconnu comme une personne

13/05/2019 - Begin van het leven

C’est une première aux Pays-Bas : un bébé avorté a été reconnu comme une personne en application de la loi néerlandaise. Le 22 avril dernier, l’émission Nieuw Licht a diffusé le témoignage de Yara, une jeune femme ayant avorté après 14 semaines de grossesses, et qui a obtenu l’enregistrement de son bébé dans le registre de la population. Yara est le nom d’emprunt de...

Lire la suite

Le juteux business des ovocytes en Belgique

15/05/2019 - Medisch geassisteerde voortplanting

Après avoir interrogé différentes femmes donneuses d’ovocytes et plusieurs cliniques belges, la journaliste Sofia Costoglou révèle la réalité financière du don d’ovules dans une enquête pour « 7 à la Une » (RTBF). En Belgique, la loi stipule que « la commercialisation des gamètes humains est interdite ». Cependant, bien que le don doive être...

Lire la suite

La Belgique renforce la pénalisation du trafic d’organes humains

15/05/2019 - Bioethiek, recht en politiek

Des peines allant jusqu’à 10 ans de prison et 75.000 euros d’amende s’appliqueront désormais aux personnes organisant, pratiquant ou bénéficiant du trafic d’organes humains. En sanctionnant plus sévèrement le prélèvement d’organes à des fins commerciales, le législateur donne un signal fort pour d’une part sauvegarder la solidarité interpersonnelle qui découle de la...

Lire la suite

Des singes « augmentés » grâce à des gènes humains

02/05/2019 - Statuut van het menselijk lichaam - Posthumanisme

Des gènes humains ont été implanté chez 11 embryons de singes rhésus par des chercheurs chinois de l'Institut de zoologie de Kunming (sud-ouest de la Chine) et de l'Académie des sciences chinoise engagés dans un programme de recherche sur la génétique et les fonctionnalités cognitives du cerveau humain. Sur les 11 macaques génétiquement modifiés, seuls cinq ont survécu...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).