FR NL EN

L'actualité

Italie : 12 ans de prison pour « aide et incitation au suicide »

15/11/2017 - Einde van het leven

Marco Cappato, politicien italien membre du parti des Radicaux italiens, risque 12 ans de prison pour « aide et incitation au suicide ». Il s’est dénoncé d’avoir accompagné en Suisse Fabio Antoniani, alias DJ Fabio, devenu tétraplégique et aveugle après un accident de voiture, afin de l’y aider à mourir le 27 février 2017. Marco Cappato espère par son aveu public remettre en cause le refus de...

Lire la suite

Belgique : les soins palliatifs trop peu connus

15/11/2017 - Einde van het leven

D’après Isabelle de Cartier, directrice de Palliabru, l’Association Pluraliste de soins palliatifs de la Région de Bruxelles Capitale, il n’y a pas suffisamment d’informations transmises concernant le statut palliatif des malades. Et de rappeler que le statut palliatif concerne un patient qui se trouve soit à domicile, soit en maison de repos, mais pas celui qui est à l’hôpital. Afin de bénéficier du statut...

Lire la suite

Suisse : modifications des directives pour diagnostiquer la mort

15/11/2017 - Einde van het leven

Dû à un taux de dons d’organes particulièrement bas, la Suisse a décidé de changer sa loi sur la transplantation ce mercredi 15 novembre 2017. La nouvelle loi modifie les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales sur le « Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes ». Le décès d'une...

Lire la suite

Dossier : la question des gamètes dans la procréation médicalement assistée en Belgique

10/11/2017 - Medisch geassisteerde voortplanting

Nouveau Dossier de l'IEB : En 2014, il y a eu 8.290 cycles d'insémination avec donneur et 8.759 cycles de FIV avec donneur. Ce dossier fait le point et donne les chiffres tout en posant les vraies questions. Alors que de plus en plus d’articles de presse et de forums promeuvent le don de gamètes comme l’espoir offert à toute personne qui le désire d’avoir un enfant, il est important de se demander si, réellement, il en va des...

Lire la suite

ONU: l’avortement pour raisons de handicap ?

25/10/2017 - Begin van het leven

Alors que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU révise actuellement la définition du « droit à la vie », et que la volonté d’imposer la légalisation de l’avortement à tous les Etats est de plus en plus forte, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies réagit dans un document officiel : « les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).