L'Université de la Vie - Que faire du temps ?

Aussi dans 6 villes en Belgique : à Bruxelles + Liège + Mons + Namur + Louvain-la-Neuve et Gand !
4 lundis soirs consécutifs à partir du 15 janvier 2018

FR NL EN

L'actualité

La liberté des institutions de soins en jeu au Canada ?

16/01/2018 - Gewetensclausule

Un patient soigné dans l’hôpital Saint-Paul, où "l'aide à mourir" n'est pas une option, a été transféré à l’hôpital général de Vancouver. En raison d’un défaut de communication entre les deux hôpitaux, le transfert ne s’est apparemment pas déroulé comme prévu. Cet événement relance au Canada le débat sur...

Lire la suite

De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

16/01/2018 - Gewetensclausule

Nieuw DOSSIER : (Ce dossier a été publié en français ICI : La liberté des institutions de soins eu égard à la pratique de l'euthanasie) Er gaan regelmatig stemmen op die verkondigen dat “de euthanasiewet overal in België toegepast moet worden” of dat “instellingen die deze praktijk binnen hun muren weigeren toe te laten, de wet met de voeten treden”. Het staat vast dat men, overal waar euthanasie...

Lire la suite

Compte à rebours pour un suicide assisté : J-8

17/01/2018 - Einde van het leven

Aurélia (ou Sarah, prénom repris dans les médias) mourra le 26 janvier 2018 à 14h, à l’âge de 29 ans, après avoir ingéré la boisson létale prescrite par la « Levenseindekliniek » (LEK, clinique de fin de vie aux Pays-Bas). Des médecins de la LEK ont confirmé son état « souffrance psychique insupportable et sans issue » le 31 décembre 2017....

Lire la suite

Encore une démission par protestation contre l’euthanasie de personnes démentes

12/01/2018 - Einde van het leven

Rappelant l'épisode de la démission d'un membre de la Commission Fédérale de Contrôle et d' Evaluationde l'euthanasie en Belgique, c'est maintenant aux Pays-Bas qu'un expert démissionne. L’éthicienne Berna van Baarsen a remis sa démission en guise de protestation à la Commission de contrôle de l’euthanasie (RTE) « Noord-Holland ». Elle estime ne plus pouvoir...

Lire la suite

Planning Familial américain : un service public ou bien une entreprise lucrative ?

09/01/2018 - Einde van het leven

L’organisation américaine « Planned Parenthood » (PP), qui offre "soins" et informations en matière de santé sexuelle, fait état de 321.384 avortements provoqués en 2017, activité lucrative puisqu’elle a généré par là un profit de $ 98.5 millions. C’est ce que révèle son rapport annuel d’activités. Dans la présentation de ce rapport,...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).