FR NL EN

KB vastelling / banken / menselijk lichaamsmateriaal

PDF disponibleImprimerRecommander
[Nederlands] 02/09/2009

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)

 

Gelinkte documenten, studies, teksten