FR NL EN

KB tussenkomst RIZIW / aanvraag euthanasie

PDF disponibleImprimerRecommander
[Nederlands] 07/03/2013

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

Sleutelwoorden : levenseinde