FR NL EN

6% vrouwen / op voorplantingtechnieken + Navelstrengbloed

ImprimerRecommander
[Français] 28 janvier 2013

Samenvatting

 •   Vlaanderen: bijna 6% van de vrouwen die bevallen hebben beroep gedaan op voortplantingstechnieken
 •   Behoefte aan navelstrengbloed in België
 • Vlaanderen: bijna 6% van de vrouwen die bevallen hebben beroep gedaan op voortplantingstechnieken

  22/01/2013 - Medisch geassisteerde voortplanting

  ( L'édition fraçaise de ce Bulletin est ICI )

  De studie “Perinatale activiteiten in Vlaanderen 2011” bevat informatie over het groeiend belang van medisch begeleide voortplantingstechnieken in Vlaanderen. Bijvoorbeeld: in 2011 hebben 5,8% van de vrouwen die bevallen zijn in Vlaanderen beroep gedaan op hulp bij de voortplanting (hormonale stimulatie, IVF en ICSI)*.
  Opmerkelijk is dat in 1991 hormonale stimulatie alleen 70% van de handelingen van MBV vertegenwoordigde. Vandaag bestaat het grootste deel MBV behandelingen uit IVF en ICSI, die samen reeds 61,4% van de prestaties vertegenwoordigen.
  Vandaar dat sommige artsen die menen dat er overdreven vaak beroep gedaan wordt op IVF/ICSI zich zorgen maken.
  Zou dat niet alleen het gevolg zijn van het ongeduld van koppels om resultaat te behalen, maar ongetwijfeld ook van de wens van de centra voor MBV om concurrerende slaagcijfers te tonen?
  De studie in kwestie stelt de vraag welke weerslag zulke praktijken hebben op de gezondheid van de vrouwen, maar ook op de oorzaken van perinatale sterfte en vroeggeboorten bij de kinderen die aldus verwekt zijn.

  *IVF = in vitro fertilisatie – ICSI = Intracytoplasmic Sperm Injection. Deze technieken worden besproken in het dossier

  Medisch begeleide voortplanting in België
   

  Behoefte aan navelstrengbloed in België

  22/01/2013 - Begin van het leven

  Met een wereldwijde inventaris van ongeveer 540.885 onmiddellijk beschikbare eenheden wordt navelstrengbloed vandaag beschouwd als een bron van hematopoïetische stamcellen (HSC) evenwaardig met andere transplantaatsoorten voor kinderen of als een aanvaardbare alternatieve bron van HSC voor volwassenen. Naast de onverwante donortransplantaties is het voor sommige indicaties ook mogelijk om een familiale donortransplantatie uit te voeren voor zover er transplantaten van goede kwaliteit kunnen weggenomen en bewaard worden. Dat betekent dat navelstrengbloedbanken voor allogeen gebruik een steeds belangrijker rol spelen op het gebied van transplantatie van cellen.
  Sinds de oprichting van de eerste navelstrengbloedbanken zijn de technieken voor het bewaren en het transplanteren geëvolueerd, er werden internationale normen uitgewerkt en de wettelijke kaders werden verbeterd, wat tot een betere algemene kwaliteit van de beschikbare transplantaten heeft geleid. Ook de aan de transplantatiecentra opgelegde eisen voor de selectie van transplantaten zijn in dezelfde zin geëvolueerd op internationaal niveau.
  Men moet weten dat in België 90% van de onverwante transplantaties uitgevoerd wordt dankzij vreemde transplantaten/donoren. Een van de zwakke punten van het Belgisch systeem is het tekort aan materniteiten die het navelstrengbloed willen inzamelen bij de bevallingen.
  Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aan informatiecampagnes te voeren voor het grote publiek en voor minderheidsgroepen zodat meer kraaminrichtingen zouden klaarstaan om als inzamelplaatsen te fungeren.
  Het volledig advies in het Engels van de HGR (n°8784) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad.
   

Doneren aan het EIB