FR NL EN

Nieuwe Themadossier ! EUTHANASIE in België

ImprimerRecommander
[Français] 1 décembre 2012

Sommaire

 •   EUTHANASIE in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002
 • EUTHANASIE in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

  Themadossier HIER

  1.  Historiek van de euthanasiewet en oorspronkelijke geest van de tekst

  2.  Samenvatting van het juridisch kader van de wet van  28 mei 2002

  3.  Enkele cijfers uit de rapporten van de Commissie
  4. Wetsvoorstellen om het kader rond de euthanasiewet te verbreden
  5.  Evaluatie van de toepassing van de wet
  5.1.  Inefficiëntie van de controle door de Commissie
  5.2.  Extensieve interpretatie van de wettermen
  5.3.  De samenstelling van de Commissie
  5.4.  Aflevering van euthanatica door de apothekers

  6.  Enkele gevolgen van de afwezigheid van effectieve controle op de toepassing van de wet
  6.1.  De banalisering van de euthanasie
  6.2.  Naar een inbeslagname van het debat?
  6.3.  Een begripsverwarring
  6.4.  Een nieuwe aangehechte ethische vraag: de orgaandonatie
  6.5.  Risico’s op totalitaire verglijdingen?
   

Faire un don à l'IEB