FR NL EN

Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

ImprimerRecommander
[Français] 1 octobre 2014

Sommaire

 •   Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten
 • Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

  30/09/2014 - Fin de vie

  Jaarverslag 2013 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
  Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding.
  De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten.

  Dementie
  In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij dementen, in 2013 gaat het over 97 meldingen. De toetsingscommissie schrijft hierover "in de meeste gevallen ging het om patiënten die zich in de beginfase van het proces van dementering bevonden, dat wil zeggen de fase waarin ze nog inzicht hadden in hun ziekte en in de symptomen zoals verlies van oriëntatie en persoonlijkheid. Zij werden wilsbekwaam geacht ten aanzien van hun verzoek omdat ze de gevolgen van hun verzoek (nog) goed konden overzien."

  Psychiatrische patiënten
  In 2013, 42 meldingen, een verdriedubbeling van de cijfers t.o.v. 2012 (14).  Voor 2014 werden eind mei cijfers meegedeeld over deze deelgroep n.a.v. een hoorzitting met minister van volksgezondheid.  De toetsingscommissies hadden toen 19 meldingen ontvangen van euthanasie op psychiatrische patiënten.  De grote stijging dit jaar wordt als volgt verklaard "de bekendheid van artsen met het feit dat de toetsingscommissies in 2012 en 2011 in 27 gevallen hebben geoordeeld dat er sprake is geweest van zorgvuldig handelen. Ook hebben de opvattingen van artsen over de wettelijke normen zich in dit opzicht kennelijk ontwikkeld."

  Zorgvuldig
  Het voorbije jaar werd er in 5 gevallen geoordeeld dat deze 'onzorgvuldig' waren.  De casussen worden in het verslag duidelijk omschreven (onder casus 15,16,18,19 en 20).  Bij onzorgvuldigheid wordt het dossier automatisch overgemaakt aan het college van procureurs-generaal en de inspectie gezondheidszorg. Het college ging, na bestudering en onderzoek, over tot een onvoorwaardelijke seponering van de 5 dossiers.  Ook de inspectie Gezondheidszorg nam geen verdere maatregelen in deze 5 dossiers.  Drie van de dossiers hebben betrekking met problematiek rond de consultatie (onafhankelijkheid van de arts...), bij de twee andere dossiers stelde de toetsingscommissie zich vragen bij de medische uitvoering van de euthanasie.

Faire un don à l'IEB