Nederland : richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Non classés

Actualités - Belgique Belgique

Publié le : 14/03/2013

Artsen in Nederland menen vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden en dat euthanasie daarom niet mogelijk is. Maar in sommige situaties mag dit wel. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft, op verzoek van het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze richtlijn brengt geen verruiming van de wet, maar heeft tot doel artsen houvast te bieden in deze moeilijke situatie. Het College heeft aangegeven dat als artsen handelen volgens deze richtlijn, er in beginsel geen reden is voor strafrechtelijk optreden.
In de richtlijn 'Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn' staat de vraag centraal of euthanasie nog mag worden uitgevoerd als een patiënt, nadat de afspraak voor de euthanasie gemaakt is, in een toestand van verlaagd bewustzijn is geraakt. Wanneer een arts in een eerder stadium zich ervan heeft vergewist dat aan alle wettelijke eisen voor euthanasie is voldaan en met de patiënt heeft afgesproken euthanasie op korte termijn uit te voeren, is de vraag aan de orde of de patiënt nog ondraaglijk en uitzichtloos lijdt als hij nadien in een toestand van verlaagd bewustzijn is geraakt. De arts kan hierover immers dan niet meer met de patiënt communiceren.


Articles similaires

Belgique : euthanasie des personnes atteintes de démence

Belgique : euthanasie des personnes atteintes de démence

- Fin de vie

Le 28 octobre 2010, une Proposition de loi relative aux personnes atteintes de démence a été déposée à la Chambre des représentants (Myriam Vanlerberghe, Renaat Landuyt et Maya Detiège). Il s'agit d'une reprise de la proposition 4-676/1 du Sénat.

Les auteurs partent du constat que la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne s'applique pas aux personnes atteintes de démence même si elles ont rédigé une déclaration anticipée à un moment ou elles étaient encore capables.

Les auteurs plaide...

Lire la suite

Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde.

- Fin de vie

Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde.
Dit Themadossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek bestond al in het Frans. Het is nu  is in het Nederlands beschikbaar.

Dit themadossier heeft tot doel om door middel van vraag en antwoord op synthetische wijze een aantal belangrijke begrippen nader te verklaren en enkele richtlijnen aan te bieden voor een persoonlijke stervensbegeleiding.

Vele situaties bij ouderen en bij mensen aan het eind van hun leven zij...

Lire la suite

Niet vervolgd voor poging 'euthanasie'

Niet vervolgd voor poging 'euthanasie'

- Euthanasie et suicide assisté

Een 45-jarige verpleegkundige moet zich niet voor een assisenjury verantwoorden voor de moordpoging op haar zwaar dementerende moeder Yvette. Twee jaar geleden mengde ze slaappillen in haar pudding 'om haar lijden te beperken'. De bejaarde vrouw ontsnapte op het nippertje aan de dood.  Het Brugse parket toont zich nu inschikkelijk en besluit de dochter niet te vervolgen wegens poging tot oudermoord. (Bron: De standaard 16/06/2013)
Professor in de palliatieve geneeskunde Wim Distelmans ...

Lire la suite