Orgaandonatie na euthanasie: is Belgïe een voorbeeld?

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique Belgique

Publié le : 01/06/2011

Voor sommige patiënten geeft orgaandonatie na euthanasie zin aan een als zinloos ervaren sterven. Deze combinatie roept wel complexe vragen op. Voelt een patiënt zich bijvoorbeeld nog vrij om de euthanasie te weigeren als de voorbereiding voor de orgaandonatie al in volle gang is?
Hoewel de minister van Nederland expliciet ruimte laat voor orgaandonatie na euthanasie, het nieuwe modelprotocol orgaan- en weefseldonatie het mogelijk maakt, en Eurotransplant er criteria voor heeft geformuleerd, is voor zover bekend orgaandonatie na euthanasie nog niet voorgekomen in Nederland. Wel zijn er verzoeken van patiënten geweest. In België  zijn deze verzoeken wel enkele malen gehonoreerd, met “goede” medische resultaten. (…)
Doen dus? Zo eenvoudig is het niet. Naast juridische problemen (bij euthanasie dient de lijkschouwer het lichaam vrij te geven) en praktische problemen (hoe combineer je twee complexe procedures?) roept orgaandonatie na euthanasie belangrijke morele vragen op. (...) Auteur: Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC.
Bron: KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)


Articles similaires

Etat de Victoria (Australie) : un pas vers la dépénalisation de l'euthanasie

Etat de Victoria (Australie) : un pas vers la dépénalisation de l'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Alors que le Parlement fédéral australien rejetait pour la quinzième fois, le mois dernier, un projet de loi sur l'euthanasie, l'Etat de Victoria approche de l'aboutissement de sa propre loi « sur la mort volontaire assistée ». Cette loi, dépénalisant l'euthanasie et le suicide assisté, adoptée par le Parlement étatique le 29 novembre 2017 aux termes de longs débats houleux, pourrait entrer en vigueur dès juin 2019.

Le texte de la loi permettrait à tout habitant majeur de l'Etat, ayant la cap...

Lire la suite

République tchèque : opposition du gouvernement à une proposition de loi relative à l’euthanasie

République tchèque : opposition du gouvernement à une proposition de loi relative à l’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 22 juin 2016, le gouvernement tchèque s'est prononcé contre une proposition de loi émise par six députés, visant à permettre l'euthanasie sous des conditions strictes.

La proposition de loi prévoyait d'accorder l'euthanasie aux patients en phase terminale et qui en avaient fait la demande, de même que la création d'une commission spéciale chargée de vérifier que les conditions prévues par la loi étaient bien respectées.

 

Mais le gouvernement ne souhaite pas suivre la voie des pays qui o...

Lire la suite

Consensus over euthanasie bij minderjarigen

Consensus over euthanasie bij minderjarigen

- Euthanasie et suicide assisté

De Senaat keurt waarschijnlijk volgende woensdag het compromis goed van socialisten, liberalen en Vlaams-nationalisten over euthanasie voor minderjarigen. Dat zal het mogelijk maken voor minderjarigen om euthanasie te vragen. Jongeren of kinderen die terminaal fysiek lijden, zullen dan euthanasie kunnen krijgen. Een multidisciplinair team van minstens twee artsen, eventueel ook een kinderpsychiater of -psycholoog en verpleegkundigen zal moeten oordelen of zij matuur genoeg zijn om over hun...

Lire la suite