Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas

Publié le : 30/09/2014

Jaarverslag 2013 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding.
De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten.

Dementie
In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij dementen, in 2013 gaat het over 97 meldingen. De toetsingscommissie schrijft hierover "in de meeste gevallen ging het om patiënten die zich in de beginfase van het proces van dementering bevonden, dat wil zeggen de fase waarin ze nog inzicht hadden in hun ziekte en in de symptomen zoals verlies van oriëntatie en persoonlijkheid. Zij werden wilsbekwaam geacht ten aanzien van hun verzoek omdat ze de gevolgen van hun verzoek (nog) goed konden overzien."

Psychiatrische patiënten
In 2013, 42 meldingen, een verdriedubbeling van de cijfers t.o.v. 2012 (14).  Voor 2014 werden eind mei cijfers meegedeeld over deze deelgroep n.a.v. een hoorzitting met minister van volksgezondheid.  De toetsingscommissies hadden toen 19 meldingen ontvangen van euthanasie op psychiatrische patiënten.  De grote stijging dit jaar wordt als volgt verklaard "de bekendheid van artsen met het feit dat de toetsingscommissies in 2012 en 2011 in 27 gevallen hebben geoordeeld dat er sprake is geweest van zorgvuldig handelen. Ook hebben de opvattingen van artsen over de wettelijke normen zich in dit opzicht kennelijk ontwikkeld."

Zorgvuldig
Het voorbije jaar werd er in 5 gevallen geoordeeld dat deze 'onzorgvuldig' waren.  De casussen worden in het verslag duidelijk omschreven (onder casus 15,16,18,19 en 20).  Bij onzorgvuldigheid wordt het dossier automatisch overgemaakt aan het college van procureurs-generaal en de inspectie gezondheidszorg. Het college ging, na bestudering en onderzoek, over tot een onvoorwaardelijke seponering van de 5 dossiers.  Ook de inspectie Gezondheidszorg nam geen verdere maatregelen in deze 5 dossiers.  Drie van de dossiers hebben betrekking met problematiek rond de consultatie (onafhankelijkheid van de arts...), bij de twee andere dossiers stelde de toetsingscommissie zich vragen bij de medische uitvoering van de euthanasie.


Articles similaires

Le nouvel argument pour l’euthanasie des personnes démentes

Le nouvel argument pour l’euthanasie des personnes démentes

- Euthanasie et suicide assisté

Faisant suite à une journée d'étude à Anvers en mars dernier, le consortium de médecins LEIF (LevensEinde InformatieForum) fait pression pour élargir l'accès à l'euthanasie aux patients qui sont à un stade avancé de démence.

L'argument est le suivant : puisque la loi exige que la personne soit encore capable de discernement au moment de son euthanasie (*), celle-ci n'est possible qu'au début du processus de démence. Selon LEIF, il en ressort que des patients sont euthanasiés « trop tôt », alo...

Lire la suite

Euthanasie STOP : de burger wil een stem in het debat

Euthanasie STOP : de burger wil een stem in het debat

- Euthanasie et suicide assisté

Laat van u horen in het debat rond euthanasie !

Dat is de oproep van de nieuwe website Euthanasie STOP, een initiatief van universiteitsprofessoren, artsen, verpleegkundigen en juristen uit het hele land en met uiteenlopende levensbeschouwingen.

Euthanasie is in België legaal sinds mei 2002. De euthanasiewet geeft meerderjarige of geëmancipeerd minderjarige patiënten het recht om een verzoek om euthanasie te formuleren, terwijl artsen toelating krijgen om dat verzoek onder bepaalde vo...

Lire la suite

Belgique : l’euthanasie en chiffres pour 2008 et 2009.

Belgique : l’euthanasie en chiffres pour 2008 et 2009.

- Euthanasie et suicide assisté

Le quatrième rapport de la Commission fédérale d'évaluation de l'euthanasie, couvrant les années 2008 et 2009, a été publié récemment.
D'emblée, la Commission affirme qu'elle n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion du nombre d'euthanasies déclarées par rapport au nombre d'euthanasies réellement pratiquées.
Précédemment, elle s'était déjà dite consciente des limites du contrôle de l'application de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. « Il est évident », avait-elle noté, « que l...

Lire la suite