EUTHANASIE : autres pays

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 22/02/2018


Articles similaires

Québec : l’euthanasie risque de faire imploser les soins palliatifs

Québec : l’euthanasie risque de faire imploser les soins palliatifs

- Euthanasie et suicide assisté

Suite aux pressions croissantes exercées pour « faire pénétrer l'aide à mourir » dans les milieux de soins depuis que l'aide médicale à mourir (euthanasie) a été dépénalisée au Québec le 5 juin 2014, des réactions se font entendre.

Lors du Congrès mondial sur les soins palliatifs à Montréal en octobre dernier, plusieurs intervenants ont fait part de leur inquiétude concernant l'avenir des soins palliatifs au Québec. Selon eux, l'arrivée de l'euthanasie expose le milieu des soins palliatifs au...

Lire la suite

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

- Euthanasie et suicide assisté

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de ...

Lire la suite

Euthanasie en orgaandonatie in België

- Euthanasie et suicide assisté

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging "De maakbare mens".
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. "Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen", verklaart Pr...

Lire la suite