Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 24/10/2013

"Er bestaat in België een sluipend risico op 'doodstraf on demand." Dat stelt N-VA-senator en arts Louis Ide. Hij reageert daarmee op de vraag van F. VDB, de geïnterneerde in gevangenschap die euthanasie wil plegen omdat hij psychisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.
"In België zijn er ruwweg vierduizend geïnterneerden. Ze waren op 1 februari 2011 met 1106 in de gevangenissen - tien procent van de Belgische gevangenisbevolking. Geïnterneerden zitten vast voor feiten die gaan van moord en verkrachting tot tasjesdiefstal. De kruimeldieven worden in Gent snel en terecht gereïntegreerd in de maatschappij. In Antwerpen zitten ze al snel dertig jaar in de gevangenis opgesloten.
(…) Als de geïnterneerde zwaar psychotisch is en waarschijnlijk psychotisch was op het moment dat hij of zij de feiten pleegde, kunnen er momenten zijn die helder zijn en waarbij de ziekte minder speelt. Daardoor kan er een vorm van wilsbekwaamheid zijn, maar de evaluatie is hier al moeilijker.
(…) Wie garandeert dat een euthanasievraag uit de gevangenis, door een geïnterneerde of gedetineerde, niet 'geïnspireerd' is door anderen? Is voor geïnterneerden de context, de uitzichtloze situatie in de gevangenis, niet van die aard dat er een hoger risico op inductie bestaat? Met andere woorden: de vraag rijst of de samenleving niet verantwoordelijk is voor een situatie waardoor aan de geïnterneerde de vraag tot levensbeëindiging wordt gesteld in plaats van aan de maatschappij zelf. Wie staat er borg voor het tegendeel? Niemand, bij mijn weten, en dus bestaat er in België een sluipend risico op ‘doodstraf op vraag'.
" Site NV-A 18 oktober 2012


Articles similaires

Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

- Euthanasie et suicide assisté

Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaat op een mondelinge vraag van Louis Ide (N-VA). Turtelboom hoopt dat de situatie van geïnterneerden zal verbeteren met de komst van forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent. De minister zei dat de aanvragen van de geïnterneerden volgens de wettelijke bepalingen behandeld worden. Er is nog geen beslissing genomen over de aanvragen, voegde ze eraan toe.
Louis Ide wees op een mogelijk oplossing voor de langdurig g...

Lire la suite

“Verbond tot de dood” en euthanasie van 45-jarige tweelingen

“Verbond tot de dood” en euthanasie van 45-jarige tweelingen

- Euthanasie et suicide assisté

Eddy en Marc Verbessem, echte eeneiige tweelingen, waren doof geboren. Ze waren onafscheidelijk en ongetrouwd en hebben altijd onder hetzelfde dak gewoond. Zij hebben samen, op eigen aanvraag, op 14 december ll. in het UZ Brussel te Jette euthanasie laten plegen. Zij waren 45 jaar oud.

Zij vroegen om euthanasie naar aanleiding van de diagnose van glaucoom, een degeneratieve ziekte van de oogzenuw die kan leiden tot blindheid. Volgens onze bronnen (moeilijk te controleren) leden zij aan een...

Lire la suite

Betaling van de tweede arts advies bij euthanasievraag : de grootste artsenbond BVAS stemde tegen

Betaling van de tweede arts advies bij euthanasievraag : de grootste artsenbond BVAS stemde tegen

- Euthanasie et suicide assisté

Sinds 2007 is er geld voor het tweede artsenconsult bij een euthanasieaanvraag en eind 2014 wordt er wellicht betaald. Maar de grootste artsenbond BVAS stemde tegen, niet omdat het bedrag te gering is, maar omdat 'één groep de euthanasie-advisering poogt te monopoliseren'. De overheid kiest voor elke taalgroep één 'inrichtende macht' die opleiding en bijscholing en erkenning van die tweedeconsultartsen op zich neemt. In Vlaanderen is dat de LEIF-groep van Wim Distelmans, voor Franstalig Bel...

Lire la suite