Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 24/10/2013

"Er bestaat in België een sluipend risico op 'doodstraf on demand." Dat stelt N-VA-senator en arts Louis Ide. Hij reageert daarmee op de vraag van F. VDB, de geïnterneerde in gevangenschap die euthanasie wil plegen omdat hij psychisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.
"In België zijn er ruwweg vierduizend geïnterneerden. Ze waren op 1 februari 2011 met 1106 in de gevangenissen - tien procent van de Belgische gevangenisbevolking. Geïnterneerden zitten vast voor feiten die gaan van moord en verkrachting tot tasjesdiefstal. De kruimeldieven worden in Gent snel en terecht gereïntegreerd in de maatschappij. In Antwerpen zitten ze al snel dertig jaar in de gevangenis opgesloten.
(…) Als de geïnterneerde zwaar psychotisch is en waarschijnlijk psychotisch was op het moment dat hij of zij de feiten pleegde, kunnen er momenten zijn die helder zijn en waarbij de ziekte minder speelt. Daardoor kan er een vorm van wilsbekwaamheid zijn, maar de evaluatie is hier al moeilijker.
(…) Wie garandeert dat een euthanasievraag uit de gevangenis, door een geïnterneerde of gedetineerde, niet 'geïnspireerd' is door anderen? Is voor geïnterneerden de context, de uitzichtloze situatie in de gevangenis, niet van die aard dat er een hoger risico op inductie bestaat? Met andere woorden: de vraag rijst of de samenleving niet verantwoordelijk is voor een situatie waardoor aan de geïnterneerde de vraag tot levensbeëindiging wordt gesteld in plaats van aan de maatschappij zelf. Wie staat er borg voor het tegendeel? Niemand, bij mijn weten, en dus bestaat er in België een sluipend risico op ‘doodstraf op vraag'.
" Site NV-A 18 oktober 2012


Articles similaires

Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

- Euthanasie et suicide assisté

Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaat op een mondelinge vraag van Louis Ide (N-VA). Turtelboom hoopt dat de situatie van geïnterneerden zal verbeteren met de komst van forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent. De minister zei dat de aanvragen van de geïnterneerden volgens de wettelijke bepalingen behandeld worden. Er is nog geen beslissing genomen over de aanvragen, voegde ze eraan toe.
Louis Ide wees op een mogelijk oplossing voor de langdurig g...

Lire la suite

Euthanasies médiatisées / contrôle de la loi ?

- Euthanasie et suicide assisté

  Un prisonnier réaffirme sa demande d'euthanasie   Peine de mort : "Arrêtons le crime, pas la vie"

  Un autre détenu belge demande à être euthanasié

  Doodstraf op aanvraag komt dichterbij   La souffrance psychique d'un homme « mal-transgenré » comme justification légale à son euthanasie

  Les 5 détenus belges ont-ils été euthanasiés ?

  A call to make assisted suicide available to prisoner   Nathan - Nancy : Schrijnend dat dit de enige oplossing was

    Euthanasie en duo   "Artsen schui...

Lire la suite

Euthanasie en orgaandonatie in België

- Euthanasie et suicide assisté

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging "De maakbare mens".
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. "Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen", verklaart Pr...

Lire la suite