"Artsen schuiven euthanasie als een hete aardappel door"

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 29/06/2013

Arts Sarah Van Laer is de voorbije twee jaar bij liefst 14 euthanasieaanvragen geroepen. Vaak wordt verwacht dat zij dan ook, en liefst meteen, ‘het spuitje geeft'. ‘Men beseft niet hoe weinig artsen euthanasie willen uitvoeren', zegt ze.
Sarah Van Laer heeft geen goed oog in de mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. ‘Ik vraag me af wie bij hen euthanasie zal willen uitvoeren.'
De Standaard 24/06/2013

De Leif*-artsen, de artsen die andere dokters bijstaan bij euthanasie, zijn overbevraagd. Bovendien krijgen ze geen vergoeding omdat het koninklijk besluit dat de betaling regelt, nog niet uitgevoerd is. Ook hebben sommige Leif-artsen het er moeilijk mee dat dokters te vaak de uitvoering van de euthanasie naar hen doorschuiven. Dat klaagt professor palliatieve geneeskunde en levenseindespecialist Wim Distelmans maandag aan De Standaard.
Op 20.000 artsen in Vlaanderen volgden er 400 een Leif-opleiding. Maar in sommige regio's zijn er amper Leif-artsen zodat zij wekelijks opgeroepen worden en zich ver moeten verplaatsen.
Bovendien worden ze niet betaald. ‘In 2010 is een kb uitgevaardigd dat de terugbetaling zou regelen, maar de uitvoering blijft uit. Dat is hallucinant, want er gaat heel wat werk en energie in zo'n tweede consult. Je wordt bij een situatie geroepen die je niet kent. Het kost snel een uur of drie, vier om die goed in te schatten', zegt professor Distelmans (VUB).
Nederland voorziet voor het advies van een tweede arts in een terugbetaling van 330 euro. ‘Dat is billijk', vindt Distelmans. ‘Maar in België is er dus niets. Er is ook geen ondersteuning voor het Levenseinde Informatieforum, een privé-initiatief dat als enige de tweede artsen ondersteunt.' Distelmans betreurt ook dat levenseindezorg aan de meeste faculteiten geneeskunde niet onderwezen wordt.
Bron: Belga
* LevensEinde InformatieForum


Articles similaires

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

- Euthanasie et suicide assisté

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de ...

Lire la suite

Euthanasie: propositions déposées au Sénat

Euthanasie: propositions déposées au Sénat

- Euthanasie et suicide assisté

Le 9 mai, deux propositions de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ont été déposées notamment par Marleen Temmermans.
Ces propositions de loi n°5-1610/1 et n°5-1611/1 reprennent des propositions de loi précédemment déposées par Myriam Vanlerberghe en 2007 et 2008. Les auteurs souhaitent par la première étendre l'euthanasie aux mineurs sans distinction d'âge. L'euthanasie pourrait être demandée par le mineur lui-même s'il dispose de la faculté de discernement. S'il ne di...

Lire la suite

Nouvelle-Zélande : la dépénalisation de l’euthanasie confirmée par référendum

Nouvelle-Zélande : la dépénalisation de l’euthanasie confirmée par référendum

- Euthanasie et suicide assisté

A l'occasion des élections du 17 octobre dernier, les Néo-Zélandais étaient amenés à se prononcer sur l'entrée en vigueur de la loi sur l'euthanasie votée par le Parlement un an plus tôt. Cette dépénalisation de l'euthanasie a recueilli 65 % des suffrages, comme il ressort des résultats définitifs parus le 6 novembre.

 

Cette loi, intitulée 'End of Life Choice Act' (loi sur le choix de fin de vie), entrera ainsi en vigueur le 6 novembre 2021. Les détails de sa mise en oeuvre seront déterminé...

Lire la suite