Nieuwe Fiche ! Medisch begeleide voortplanting

 Imprimer

Thématique : Début de vie / Procréation médicalement assistée

Actualités

Publié le : 22/01/2013

Didactische Fiche n° 8 :     HIER

KORTE INLEIDING : Definitie, Statistieken voor België, De verschillende technieken voor MBV.
WAT ZEGT HET RECHT in België ?
KRITISCHE BESCHOUWING : Een enorme stijging van het aantal behandelingen wegens onvruchtbaarheid - Is MBV altijd noodzakelijk vanuit een strikt medisch standpunt ? - Recht op een kind en rechten van het kind - Is beroep doen op een MBV zonder gevaar? - Wordt het lichaam niet gereduceerd tot een ding? - Het recht op informatie.


Articles similaires

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

- Procréation médicalement assistée

Fiche didactique pour comprendre en 2 pages : ICI

Qu'est-ce que la FIV à 3 parents ?

Comment mener une Réflexion éthique autour de cette question ?

Lire la suite

Nouvelle Fiche ! La procréation médicalement assistée

- Procréation médicalement assistée

Fiche Didactique n° 8 :  ICI

BREVE DESCRIPTION : Définition, Statistiques  pour la Belgique,  les différentes techniques de PMA.
QUE DIT LE DROIT BELGE ?
APPRECIATION CRITIQUE - L'explosion du nombre de traitements - La PMA est-elle toujours nécessaire d'un point de vue strictement médical ? - Droit à l'enfant et droit de l'enfant - Le recours à une PMA est-il sans danger ? - Une chosification du corps ? - Le droit à l'information.

Lire la suite

Medisch begeleide voortplanting (MBV) in België: een sector in volle expansie

Medisch begeleide voortplanting (MBV) in België: een sector in volle expansie

- Procréation médicalement assistée

NIEUW ! Dossier van het EIB.
Sinds 1978, het jaar van de eerste kunstmatige conceptie van een menselijk wezen, is het aantal kinderen ontvangen op deze manier geschat tussen de 3 en 4 miljoen wereldwijd. De grote meerderheid van MBV -behandelingen gebeurt in Europa. In België doen jaarlijks ongeveer 10.000 koppels hierop beroep, waarvan er 3.700 uit het buitenland komen. Elk jaar worden niet minder dan 3.000 kinderen verwekt in België door kunstmatige voortplanting, vanuit 26.868 opgestarte v...

Lire la suite