FR NL EN

Wet / ziekenhuizen /etisch comité

PDF disponibleImprimerRecommander
[Nederlands] 07/08/1987

7 AUGUSTUS 1987. - Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. (B.S. 07/10/1987)

Art. 70ter. Ieder ziekenhuis moet beschikken over een plaatselijk ethisch comité, met dien verstande dat de Koning de voorwaarden kan omschrijven onder dewelke bedoeld comité via een samenwerkingsakkoord tussen ziekenhuizen mag aangeboden worden.

Key words : etisch comité

Documents, studies, related texts