FR NL EN

Un Nobel très éthique / Abortuscijfers 2010-2011 in Belgïe

ImprimerRecommander
[Français] 17 octobre 2012

table of content

 •   Un Nobel très éthique
 •   Abortus in Belgïe / Verslag 2010-2011 van de nationale evaluatie commissie
 •   Het aantal medische zwangerschapsafbrekingen wordt onderschat.
 • Un Nobel très éthique

  15/10/2012 - Beginning of life

  Grâce à son travail sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS), le professeur japonais Yamanaka, un des deux lauréat du Nobel de médecine 2012, a réussi le tour de force de faire avancer prodigieusement la science tout en contournant l'obstacle éthique que constitue l’utilisation des cellules souches embryonnaires.
  D’aucuns pensaient  en effet que les cellules souches embryonnaires étaient essentielles pour la recherche de traitements contre des maladies parmi les plus graves. Toutefois, le fait de prélever des cellules souches à partir d'embryons revient à les détruire.

  Lorsque le professeur Yamanaka réussit à produire les premières cellules iPS, ce fut immédiatement salué comme une avancée majeure puisque de telles cellules ont, sous contrôle, des capacités de multiplication, et de différentiation en divers types cellulaires.
  Yamanaka a donc réussi en quelque sorte à leur faire remonter le temps. Une cure de jouvence qui bouleverse radicalement la perspective des thérapies cellulaires.
  En Belgique, la recherche sur les embryons surnuméraires et la création d’embryons destinés spécifiquement à la recherche est autorisée par une loi de 2003.

  Peut-on espérer que cette reconnaissance par un prix Nobel de la découverte des cellules iPS constituera un signal donné à la communauté scientifique et incitera les universités et firmes pharmaceutiques belges à abandonner leurs recherches sur embryons ?
   

  Abortus in Belgïe / Verslag 2010-2011 van de nationale evaluatie commissie

  11/10/2012 - Beginning of life

  VERSLAG 2010-2011 VAN DE NATIONALE COMMISSIE VOOR DE EVALUATIE VAN DE ZWANGERSCHAPSAFBREKING.
  Hieronder vindt u de officiële cijfers (1) bekend gemaakt in het 12de rapport van de evaluatiecommissie van de wet die de zwangerschapsafbreking niet strafbaar heeft gemaakt.

  -    2006 : 17.640                   -  2009 : 18.870
  -    2007 : 18.033                   -  2010 : 19.095
  -    2008 : 18.595                   -  2011 : 19.578
  De cijfers tonen een verhoging aan van 1.938 vrijwillige zwangerschapsafbrekingen in 5 jaar.

  Enkele bemerkingen voor het jaar 2011.
  Zoals in de voorgaande verslagen hadden bijna 42 % van de vrouwen die hun toevlucht zochten tot abortus, geen voorbehoedsmiddelen genomen in de maand, voorafgaand aan de zwangerschap.
  Van de vrouwen die wel een voorbehoedsmiddel namen (vooral de pil en het condoom) zegden 33 % het op een onjuiste wijze gebruikt te hebben en 16 % beweerden dat de methode ondoeltreffend was geweest.
  De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die beroep deden op abortus, blijft op ongeveer 27 jaar.

  Van de vrouwen die een abortus deden, zijn er 24 % gehuisvest in Brussel-Hoofdstad, 42 % in Vlaanderen en 33 % in Wallonië. We stellen een lichte terugloop vast in Brussel-Hoofdstad.

  De wet voorziet onder andere, dat de abortus enkel mag gebeuren in een noodsituatie bij de vrouw. Ziehier welke vandaag de voornaamste redenen zijn die ingeroepen worden :

  -    momenteel geen kinderwens : 18,36 %
  -    voltooid gezin : 11,08 %
  -    de vrouw voelt zich te jong : 11,07 %
  -    financiële problemen : 8,32 %
  -    de vrouw is nog student : 7,92 %


  De centra melden dat de situaties waarmee zij geconfronteerd worden steeds ingewikkelder worden, hetgeen de hulp die zij moeten bieden aan de vrouw moeilijker maakt. Zij denken hierbij aan  de groter wordende kwetsbaarheid van de familiale en echtelijke structuren (tengevolge van echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, onstandvastigheid van sommigen enz.).
  Tevens maken ze zich ongerust over de veel voorkomende familiale druk bij de vraag om abortus en over de onbekwaamheid van sommige vrouwen de gevolgen van hun keuze in te zien op lange termijn.
  De centra betreuren eveneens dat ongeveer een derde van die vrouwen, reeds vroeger een abortus hebben ondergaan.

  De commissie erkent tevens dat in tegenstelling met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, het aantal zwangerschapsafbrekingen niet daalt.
  Zij geeft ook voor de eerste keer te kennen dat er in haar schoot debatten hebben plaats gevonden om na te zien of  er een reden tot ongerustheid moet zijn en dat zij bovendien verder middelen moeten zoeken om de cijfers te doen dalen (2).
  Laat ons hierbij één van de nieuwe suggesties van de commissie onderlijnen, waarbij gevraagd wordt om in de situatie van de studenten hun de mogelijkheid te geven de zwangerschap tot een goed einde te brengen en tevens nadien te kunnen zorgen voor hun kindje, dit in navolging van wat gebeurt in sommige Scandinavische landen.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1) Deze cijfers dienen verhoogd te worden met het aantal zwangerschapsafbrekingen, toegepast in grensklinieken bij vrouwen van Belgische afkomst.   Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar voor 2011-2012 maar om een idee te geven : tussen de jaren 2006 en 2009 schommelen ze tussen 803 en 857 gevallen.
  (2) De commissie heeft namelijk als wettelijke opdracht om te formuleren “ aanbevelingen met de doelstelling een eventueel wettelijk initiatief en/of geschikte maatregelen te nemen om bij te dragen tot het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en om de begeleiding en de opvang van vrouwen in een noodsituatie te verbeteren”

   

  Het aantal medische zwangerschapsafbrekingen wordt onderschat.

  11/10/2012 - Beginning of life

  Dit is wat duidelijk voortvloeit uit het laatste “Rapport” van de evaluatiecommissie.

  Wat zijn de officiële cijfers ?

  Er werden in 2010, 121 en in 2011, 97 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken zwangerschap bekend gemaakt.

  Voor de eerste keer onderlijnt de evaluatiecommissie dat de analyse van de beschikbare medische gegevens bewijst dat dit cijfer zeer sterk onderschat is en dat het echte aantal vrijwillige zwangerschapsafbrekingen om medische redenen ten minste 4 keer hoger is (rondom 570 gevallen per jaar).
  De wet verplicht voor de zwangerschapsafbreking na 12 weken dat er de zekerheid moet zijn dat de foetus aangetast is door een zware en ongeneeslijke aandoening op het ogenblik van de diagnose. Het verslag meldt in één van haar titels een “zeker” aantal zware of ongeneeslijke aandoeningen.

Donate to the IEB