FR NL EN

L'actualité

Le droit de connaître ses origines : Dossier

15/02/2017 - Begin van het leven

Si le questionnement sur les origines n’est pas neuf, jamais il n’a été posé avec autant de force. Sous l’impulsion d’études menées en sciences sociales et psychologiques, la question de la recherche des origines suscite désormais de nombreux débats également dans le monde juridique et on assiste à une véritable revendication d’un droit d’accéder à ses...

Lire la suite

NEW ! 2 Dossiers available in English

30/01/2017 - Einde van het leven

EUTHANASIA of minors in Belgium Clearly, the ethical, legal and medical questions that euthanasia raises are no less acute when it comes to approving a request from a minor. This article provides an overview and, after sketching the outline of the new legislation, makes several critical points. READ Dossier Psychological consequences of ABORTION Is the question of the psychological consequences of abortion a public health matter? To answer this question, it is essential to...

Lire la suite

Canada : un appel à projets pour développer et innover en soins palliatifs

23/02/2017 - Einde van het leven

Près de 70 % des quelque 220.000 Canadiens qui décèdent chaque année n'ont pas accès à des soins palliatifs. De plus, pour bon nombre d'entre eux, la prestation de ces services ou l'aiguillage vers les soins palliatifs n'a lieu que dans les dernières semaines de vie. La culture palliative n’est donc pas encore diffusée auprès des citoyens canadiens alors que le gouvernement tend...

Lire la suite

France : le délit d'entrave numérique à l'avortement définitivement adopté par le Parlement

23/02/2017 - Begin van het leven

Adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 16 février dernier, le texte nouvellement adopté est censé permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit d’avorter en ayant accès à une information fiable. Il prévoit ainsi de pénaliser les sites coupables de « désinformation », avec de lourdes sanctions infligées à ceux qui transmettent des informations...

Lire la suite

France : une campagne d’information qui banalise la sédation en phase terminale ?

23/02/2017 - Einde van het leven

Faisant suite à une première campagne sur le thème du dialogue patients-professionnels de la santé, le Ministère de la Santé français vient de lancer une nouvelle initiative en vue de sensibiliser le grand public sur les enjeux de la fin de vie. L’objectif est de clarifier les changements législatifs entrés en vigueur depuis un an, et de faire connaître à chacun ses droits en matière de fin de...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).