FR NL EN

L'actualité

Belgique : pour un dépistage génétique généralisé en contexte de procréation

21/04/2017 - Biomedisch onderzoek

Dans son avis 9240, publié en mars dernier, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) s’est prononcé sur le Dépistage génétique généralisé en contexte de procréation. Ce dépistage s’adresse aux couples envisageant la conception d’un enfant. Avant même le début d’une grossesse, cet examen permet de détecter si l’enfant non encore...

Lire la suite

Etats-Unis : le suicide assisté en Oregon

21/04/2017 - Einde van het leven

En Oregon, 3% des suicides assistés recensés par l’Autorité de Santé sont justifiés par l’incapacité à financer une chimiothérapie. Ce motif interpelant a été révélé dans un rapport d’évaluation du Death with Dignity Act (1ère loi aux Etats-Unis permettant le suicide assisté dans l’Etat d’Oregon, en vigueur...

Lire la suite

Pays-Bas : accroissement de 10% des cas d’euthanasie en 2016

18/04/2017 - Einde van het leven

6091 euthanasies et suicides assistés ont été enregistrés en 2016 aux Pays-Bas. Cela signifie que 4% des personnes décédées (148.973) ont demandé à ce qu’un médecin provoque leur mort ou les y assiste (216 suicides assistés). Comment expliquer cette hausse importante ? Dans le Rapport annuel 2016 des comités régionaux d'examen de l'euthanasie (Regionale Toetsingcommissies...

Lire la suite

Belgique : structure et évolution des soins palliatifs : nouveau Dossier !

05/04/2017 - Einde van het leven

La Belgique a la réputation d’avoir une bonne structure de soins palliatifs, plaçant le patient au centre du soin. Selon une étude récente qui reprend un classement des pays européens sur la base du développement de leurs soins palliatifs, et la Belgique figure à la seconde place. Cette place est-elle justifiée ? Comment l’offre des soins palliatifs est-elle organisée ? Quelles sont les structures accompagnantes...

Lire la suite

Pays-Bas : autoriser la création d’embryons exclusivement pour la recherche scientifique ?

05/04/2017 - Biomedisch onderzoek

Créer des embryons au service exclusif de la recherche fondamentale et en vue de développer des techniques d’édition du génome : voilà ce qui vient d’être proposé aux Pays-Bas. Parmi les techniques disponibles, on compte notamment le CRISPR-Cas9, qui implique la modification du code génétique de l'embryon ainsi que de sa descendance. Cette demande a été...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).