FR NL EN

L'actualité

Belgique : l’euthanasie pour maladies psychiques en augmentation

12/07/2017 - Einde van het leven

Le groupe de recherche End-of-Life Care composé de médecins belges et experts a analysé les données recensées par la Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation de Belgique concernant l’application de la Loi Euthanasie de 2002 et en a récemment publié son analyse dans BMC Psychiatry. On y apprend que de 2002 à 2013, 179 euthanasies pour troubles psychiatriques et de démence ont...

Lire la suite

Un hiver démographique s’installe, le monde aura besoin de largement plus de soins palliatifs.

06/07/2017 - Einde van het leven

D’après un rapport réalisé par la BMC Medicine, environ 75% des personnes en fin de vie devraient bénéficier de soins palliatifs. D’ici 2040, les services de santé britanniques devront faire face à une augmentation de 42% des demandes en soins palliatifs, soit 160.000 patients par an, atteints notamment de démence ou d’un cancer. Cette situation se retrouvera dans beaucoup d’autres pays développés....

Lire la suite

Pays-Bas : érosion de la loi euthanasie et dangers pour les personnes atteintes de démence

07/07/2017 - Einde van het leven

Entièreté de l'opinion du Dr. Chabot : ICI A la suite de la publication du troisième Rapport quinquennal d’évaluation de la loi Euthanasie aux Pays-Bas, dans lequel des experts se félicitent de la bonne application de la loi, le psychiatre Boudewijn Chabot dénonce quant à lui, le fait que cette loi ait été vidée de son sens et n’assure plus la protection des personnes souffrant de démence ou de...

Lire la suite

Etats-Unis : 15 Etats ont refusé la légalisation du suicide assisté

06/07/2017 - Einde van het leven

Depuis janvier 2017, quinze Etats sur vingt-sept aux Etats-Unis ont rejeté les propositions de loi qui autoriseraient un médecin à assister un patient dans son suicide. Ces Etats sont l’Alaska, l’Arizona, le Connecticut, Hawaï (voir Bulletin IEB), l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Maine, le Maryland, le Mississippi, le Missouri, le Nouveau-Mexique, le Tennessee, l’Utah et le Wyoming. Dans d’autres Etats, comme le Dakota du Sud, le...

Lire la suite

Royaume-Uni : la vie du petit Charlie Gard en questionnement

06/07/2017 - Begin van het leven

La décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernant le petit Charlie Gard a été rendue mardi 27 juin, confirmant l’arrêt définitif des soins. Ce bébé de dix mois gravement atteint d’une maladie mitochondriale rare (la MMDR) a d’importantes affections au cerveau, aux muscles et des dysfonctionnements au niveau de ses voies respiratoires. De même, son cœur, son foie et ses reins...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).